Draft Survey (yük ölçümleri)

Draft survey, ithalat ve ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur. Uzman surveyörlerimiz tarafından tarafsız ve bağımsız olarak draft surveyi yapılarak iş ortaklarımıza raporluyoruz.