Pre Load inspection (yükleme öncesi gözetimi)

Pre-Loading sörveydeki hedef yükün gemiye yüklenmeden, yerinde kontrol edilerek kalite ve kondisyon durumunu belirlemektedir. Bu bağlamda surveyörlerimizin yaptığı denetimler sonucunda uygun olmayan bir durumun oluşmasında gemi kaptanına bilgi verilir ve gerekli önlemler alınarak yük evrakları hazırlanır.Yükleme boyunca birebir gözetimimiz devam etmektedir.