Load Pre Planning (yükleme öncesi planlama)

Kalite ve kondisyon durumu önceden tarafımızca tespit edilmiş hedef yükün, gemi ambarına en doğru, en sağlıklı ve en güvenli şekilde yüklenmesi için yapılan planlamadır. Uzman personelimizce uygulanmaktadır.