İnsan Kaynakları

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür. Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti. seçkin personelinin her şeyden önce, hizmetleri esnasında yukarıdaki unsurları göz önünde bulundurmalı, hizmet verdiği işyerlerinde kendisinden önce TPI Uluslararası Gözetim Hizm. Ltd. Şti.’i temsil ettiğini kesinlikle unutmamalıdır.

Bizimle çalışmak için : info@tpicontrol.com